Zastosowanie właściwych koszy w szpitalach i przychodniach

Powszechnie znanym faktem jest to, że zarówno w szpitalach, jak i przychodniach specjalistycznych istnieją sale oraz laboratoria, w których przeprowadzane są różne zabiegi. Należą do nich zarówno najprostsze badania krwi oraz podawanie szczepionek za pomocą strzykawek, jak i bardziej skomplikowane zabiegi, do wykonania których potrzebne są inne narzędzia, np. skalpel. Ważne jest także zachowanie odpowiedniej higieny oraz sterylności, które jest konieczne tak samo dla pacjenta, jak i obsługi medycznej.

Cechy pojemników przeznaczonych do wyrzucania narzędzi medycznych

czerwony pojemniki na odpady medyczneKażdy był kiedyś w szpitalu czy przychodni i miał okazję zobaczyć czerwony pojemniki na odpady medyczne. Są to specjalne kosze, które przeznaczone są tylko do tego celu i są odpowiednio zaprojektowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo personelu z nich korzystającego. Pojemniki takie są jednorazowego użytku, natomiast po jego wykorzystaniu istnieje możliwość spalenia go bez konsekwencji wydzielania się niebezpiecznych związków. Najczęściej wykonane są one z polipropylenu i są w kolorze czerwonym, odpowiednio podpisane i oznakowane w celu ograniczenia pomyłek osób postronnych. Do takich właśnie pojemników wyrzucane są różne zużyte narzędzia medyczne, do których zaliczyć możemy między innymi igły, pipety, czy skalpele. Służą one też do usuwania innego rodzaju drobnego sprzętu stosowanego w różnych zabiegach. Przy projektowaniu tego typu rozwiązań zadbano także o zabezpieczenie kontaktu wyrzuconych materiałów z otoczeniem i są one zaopatrzone w hermetyczne zamknięcia oraz pokrywy. Po ich założeniu, nic nie ma prawa wydostać się ze środka, a tym samym, zarówno personel, jak i pacjenci przebywający w danym pomieszczeniu nie są narażeni na ewentualne zagrożenia z ich strony.

Widzimy zatem jak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo tak samo osób pracujących w jednostce medycznej, jak i przychodzących do niej pacjentów dzięki zastosowaniu odpowiednich koszy na odpady medyczne. Kontakt ludzi ze zużytymi wenflonami, czy igłami jest uniemożliwiony, a pojemniki odpowiednio oznakowane i widoczne. Po zużyciu, pojemnik jest usuwany w całości i nie ma możliwości jego powtórnego użycia. To także stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dla zdrowia i życia ludzi. Dodatkowo ich spalanie jest bezpieczne dla środowiska przez wykonanie z odpowiednich materiałów, nie wydzielających toksycznych substancji.