Zapora zapewnia bezpieczeństwo robotnikom

 

Ze względu na wzrost liczby pojazdów przemieszczających się po drogach publicznych często zachodzi konieczność modernizacji nawierzchni lub przebudowy newralgicznych miejsc. W tym celu konieczne jest odpowiednie oznakowanie miejsc wykonywania takich czynności. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno służb wykonujących prace jak i również kierujących pojazdami.

Prace na drodze wymagają odpowiedniego oznakowania

zapory drogowe u 20aStosowane jest oznakowanie pionowe, poziome oraz elementy infrastruktury, które mają na celu zapobieganie wjazdowi na poszczególne obszary. Przykładem mogą być zapory drogowe u 20a, których rozmiar dobierany jest w zależności od szerokości pasa ruchu na którym prowadzone są roboty. Zapory wykonywane są z blachy stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo. Wyklejane są na przemian folią czerwoną oraz białą, która jest odblaskowa. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej widoczności nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz dobrą widoczność z większych odległości. Zapora posiada technologiczne otwory przeznaczone do montażu słupków, które należy zakupić osobno. Tego typu elementy świetnie sprawdzają się do oznaczenia przestrzeni, które wymagają szczególnej ostrożności ze strony kierowcy. Dzięki zaporom kierujący pojazdem w łatwy sposób może określić odległość, która dzieli samochód od niebezpiecznego obszaru.

Pozwala to wykonać bezpieczny manewr w celu ominięcia przeszkody. Dla robotników zapory są również zabezpieczeniem ponieważ zapewniają odpowiednie warunki pracy. Tego typu elementy można kupić za pośrednictwem Internetu jak i również w sklepach stacjonarnych. Warto dodać, że takie elementy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz atesty zapewniające ich najwyższą jakość oraz zgodność z przepisami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.