tłumacz polsko niemiecki

Warsztat pracy tłumacza polsko niemieckiego

Tłumacz polsko niemiecki to tłumacz wyposażony w odpowiednie narzędzia pracy. Podstawą pracy każdego tłumacza są przede wszystkim słowniki, trudno bowiem nauczyć się wszystkich słów z danego języka. Posiadanie kilku nawet słowników, w tym słowników dwujęzycznych to norma. Oczywiście najnowsze technologie oferują słowniki multimedialne, ułatwiające pracę w poszukiwaniu poszczególnych zwrotów za pośrednictwem między innymi płyt CD. Dla osoby pracującej jako tłumacz techniczny oczywiście cenne będą słowniki zawierające słownictwo branżowe.

Nad jakimi cechami powinien pracować tłumacz polsko niemiecki?

LexicomNaturalnie, bez dostępu do komputera i Internetu trudno dziś wyobrazić sobie jakąkolwiek pracę, a co dopiero pracę tłumacza. To oczywiście tylko narzędzia przydatne w pracy. Warsztat tłumacza to nie tylko narzędzia ale przede wszystkim jego własna wiedza. Tłumaczowi potrzebna jest ogólnie pojęta erudycja. Chcąc przetłumaczyć tekst powinien mieć ogólną wiedza na temat przedmiotu tłumaczenia, nie da się wytłumaczyć wielu rzecz tak jeden do jednego. Dla tłumacza niezbędna jest także bezbłędna znajomość języka ojczystego, rozwijanie warsztatu polonistycznego w pracy tłumacza to podstawa. Dobra znajomość języka ojczystego sprawi, że tłumacz polsko niemiecki nie będzie popełniał błędów stylistycznych i nie wpadnie w pułapkę kalek językowych. Tłumaczowi potrzebny jest także doskonały refleks i odrobina sprytu, ponieważ bywa tak, że przez chwilową nieuwagę tracimy wątek rozmowy, refleks pozwoli nam uratować konwersację lub ukryć naszą niewiedzę. Bardzo ważne w wypracowaniu warsztatu pracy jest zwykła kindersztuba. Studia przygotowujące do zawodu tłumacza uczą między innymi jak tłumacz powinien być ubrany, w jakiej odległości powinien stać od swojego rozmówcy. Uczą także znaczenia gestów niewerbalnych, kultury zachowania danego kraju. Nawet tłumacz techniczny ma obowiązek znać kulturę języka, z którego tłumaczy. Okazuje się, że bardzo często bywa tak, iż odbiorca zwraca bardzo dużą uwagę na ogólną oprawę tłumaczenia, czyli tembr głosu tłumacza, intonację, mimikę czy gesty. Jak poznać dobrego tłumacza, otóż dobrze wykształcony tłumacz jest w stanie odzwierciedlić za pomocą słów obraz, który powstał w umyśle mówiącego. Tłumaczenie to nie tylko odbicie tekstu słowo za słowo musi być przekazem zrozumiałym dla wszystkich. Oczywiście wszystko można wyćwiczyć, ale dobry tłumacz ma jeszcze to coś co kolokwialnie nazwiemy polotem.

Bardzo w kształtowaniu warsztatu pracy tłumacza pomaga czytanie, zarówno w języku obcym jak i polskim. Pomaga to poszerzyć zasób słownictwa, interesować się skąd się wzięły. Bardzo dużo w tym względzie ma do zrobienia tłumacz polsko niemiecki tłumaczący literaturę, musi bowiem przełożyć na polski nie tylko tekst ale przekazać w nim odmienność kulturową, tradycję czy sposób wychowania czasem nie zrozumiały w innych kulturach. Wynika to z tego, że znajomość języka to tylko 45 procent przekładu, tłumacz nie ma za zadanie przepisywać słownik, ale tłumaczeniem oddać to co autor chciał przekazać. Wyzwanie dla tłumacza może stanowić opasłe dzieło literackie, ciekawy film jak i zwykła instrukcja obsługi żelazka.