Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia symultaniczne a kabinowe

Praca tłumacza jest zajęciem bardzo wymagającym i stresogennym, szczególnie, gdy mówimy o pracy w zakresie tłumaczeń ustnych. Szczególnych umiejętności, zarówno w zakresie języka, jak i radzenia sobie z dużym obciążeniem wymagają tłumaczenia symultaniczne.

Czym są tłumaczenia symultaniczne?

Tłumaczenia techniczneJest to bowiem forma tłumaczenia, które jest równoczesne z wypowiedzią mówcy. Tłumaczenie kabinowe jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego. Odbywa się ono jednak przy użyciu specjalistycznego sprzętu w profesjonalnie przygotowanych do tego celu kabinach. W przypadku tego rodzaju tłumaczeń translatorzy najczęściej pracują w parach, wykonując tłumaczenie na zmianę, równolegle z wypowiedzią mówcy słyszaną w słuchawkach. Wypowiedź przekazywana jest bezpośrednio do odbiorców komunikatu, którzy także słyszą ją w swoich słuchawkach. Tego typu tłumaczenia techniczne wykorzystuje się najczęściej w przypadku dużych wydarzeń, takich jak: konferencje naukowe, wykłady, kongresy, a także wówczas, gdy konkretna impreza wymaga użycia więcej niż dwóch języków. Jedną z zalet tłumaczenia symultanicznego jest to, że nie wydłuża czasu trwania wydarzenia, gdyż nie wymaga przerywania wypowiedzi prelegenta. Jest to jednak forma tłumaczenia stosunkowo trudna dla samego tłumacza, gdyż wymaga ogromnej koncentracji uwagi, bogatego słownictwa, a w przypadku, gdy w obrębie wydarzenia zachodzi konieczność tłumaczenia technicznego, także wiedzy specjalistycznej.

Większość firm, które zajmują się profesjonalnymi tłumaczeniami także w zakresie tłumaczeń kabinowych, proponuje odrębny cennik dla tego typu wydarzeń. Skorzystanie ze sprawdzonego biura tłumaczeń zasadniczo gwarantuje jednak jakość usługi.