Strefy ATEX – klasyfikacja urządzeń

W miejscach zagrożonych wybuchem istnieje złożony zestaw przepisów, które nie są prostsze dzięki istnieniu kilku regionalnych standardów. Norma ATEX jest stosowana w Europie, podczas gdy Ameryka Północna używa NEC/CEC w swojej klasyfikacji. Istnieje również międzynarodowy standard IEC, który został ratyfikowany przez około 40 krajów.

Podział urządzeń ATEX

Urządzenia atexWymagania ATEX można podzielić na dwie grupy. Pierwsza odnosi się do środowiska i substancji, które występują w miejscu pracy. Druga grupa odnosi się do klasyfikacji urządzenia ATEX, który jest wprowadzany do obszaru objętego klasyfikacją Ex. Dotyczy to w większym stopniu środków, które zostały wdrożone, aby zapobiec zapaleniu się sprzętu w otaczającym go środowisku. Podstawową metodą tego typu może być zamykanie sprzętu elektrycznego w pojemniku, który jest pod ciśnieniem. Zapobiega to przenikaniu gazu z otaczającym środowiskiem, co oznacza, że ​​osiągnięto ochronę zwaną uszczelnianiem. Zwiększanie ciśnienia jest jednak często niepraktyczne. Na przykład klawiatura lub przełącznik muszą być dostępne dla użytkownika. Z tego względu przyrządy pomiarowe są często klasyfikowane jako iskrobezpieczne, co oznacza, że ​​faktyczna konstrukcja elektroniki w urządzeniu zapobiega powstawaniu niebezpiecznie wysokich temperatur, nawet w przypadku usterki urządzenia. Kiedy instrument lub inny sprzęt zawiera laser lub źródło światła, musi być również postrzegane jako ryzyko, ponieważ skoncentrowane światło może spowodować zapłon, mniej więcej w postaci płonącej soczewki w słońcu.

Mnogość przepisów nie jest łatwa do zapamiętania, jednak bezpieczeństwo w miejscu pracy jest priorytetem dla właścicieli firm. Wybuch może spowodować śmierć wielu ludzi, pożar zakładu pracy oraz duże straty materialne. Klasyfikacja miejsc zagrożonych wybuchem pomaga ograniczyć ryzyko i dostosować sprzęt do warunków.