Sprzęt do pomieszczeń zagrożonych eksplozją

W przemyśle realizowane są różne procesy technologiczne. Niektóre z nich ze względu na używane substancje czy samą specyfikę stwarzają niebezpieczeństwo. W zależności od typu środków używanych do zrealizowania zadania może dojść do zapłonu czy eksplozji. Niemniej jednak na rynku dostępnych jest szereg rozwiązań, które można zastosować w celu ograniczenia tych niepożądanych zdarzeń.

Jak bezpiecznie pracować w atmosferze wybuchowej?

pomieszczenie zagrożone wybuchemWażne jest jednak określenie specyfiki procesu oraz przypisanie substancji tam używanych do odpowiedniej grupy. Projektowo wydzielane jest bowiem pomieszczenie zagrożone wybuchem, które może być chronione różnymi urządzeniami. Przeważnie są to sprzęty oznaczane literami Ex oraz kodem odpowiedniej grupy substancji, gdzie mogą być zastosowane. Przykładem może być chociażby pył, który wytwarza się w kopalniach. Urządzenie, które jest odporne na tego typu atmosferę wybuchową niekoniecznie sprawdzi się w miejscu, gdzie zagrożeniem mogą być opary gazu. W związku z tym producenci często wypuszczają serie wyrobów przeznaczonych do stosowania w danej atmosferze wybuchowej. Przykładem mogą być chociażby sygnalizatory czy źródła światła powszechnie używane do realizacji różnych czynności. Sprzęty te muszą być tak skonstruowane żeby nie wydostała się z nich żadna iskra, która może spowodować wybuch. Jest to konieczny wymóg.

Ich cena jest dużo wyższa niż standardowych urządzeń pełniących tę samą funkcję w normalnych warunkach. Warto wspomnieć, że tego typu urządzenia muszą przejść szereg testów potwierdzających ich przydatność do stosowania w atmosferach wybuchowych. Dla każdej grupy czy klasy konieczne jest uwzględnienie innych rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo. Warto wspomnieć, że tego typu sprzęty można zakupić zarówno za pośrednictwem sklepów stacjonarnych jak i również Internetu.