lampy podłogowe nowoczesne

Roztwory stałe ważnym elementem w produkcji materiałów

Kiedy jesteśmy firmą produkcyjną, która sama produkuje materiał na swój asortyment, to bardzo ważne jest, aby każdy nasz pracownik miał pojęcie na temat roztworów. Wiadomo, że nie bawimy się w szkołę i chemię, jednak kiedy będzie posiadał taką wiedzę, będzie mu łatwiej produkować materiał na lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne.

Lampy podłogowe nowoczesne

Wiadomo bowiem, że materiał na wiele produktów nie pochodzi z niczego, tylko trzeba go wyprodukować. Dopiero fazą końcową są nasze wcześniej wspomniane lampy podłogowe nowoczesne, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne. Jakie więc rodzaje roztworów stałych powinni znać nasi pracownicy? Należą do nich: roztwór stały – jednorodna faza, wiązania metaliczne, struktura krystaliczna, składa się z atomów rozpuszczalnika i atomów pierwiastka rozpuszczanego. Zależy od typu sieci, wielkości atomów, wartościowościlampy podłogowe nowoczesne pierwiastka, Np. roztwór stały międzywęzłowy, różno węzłowy; roztwór stały podstawowy – gdy rozpuszczalnikiem jest pierwiastek będący składnikiem stopu; roztwór stały wtórny – gdy rozpuszczalnikiem jest faza międzykrystaliczna; roztwór stały ciągły – jeden składnik możemy zamienić w 100% innym składnikiem; roztwór stały graniczny – możemy jedynie w pewnym zakresie rozpuścić jeden pierwiastek w drugim; fazy międzymetaliczne – powstają wskutek połączenia dwóch metali lub pierwiastka metalicznego z niemetalicznym. Mają uporządkowany rozkład atomów. Powodują umocnienie materiałów. Innymi rodzajami roztworów są: Ferryt α jest to roztwór stały graniczny węgla w żelazie Fe α o maksymalnej rozpuszczalności węgla 0,0218 w temperaturze 727 ºC. Twardość ferrytu waha się w granicach od 70 do 90 HB; Austenit γ jest to roztwór stały graniczny węgla w żelazie Fe γ o maksymalnej rozpuszczalności węgla 2,11 w temperaturze 1148 ºC. Faza miękka i plastyczna. Występuje w temperaturze powyżej 727ºC; ledeburyt jest to mieszanina eutektyczna austenitu i Fe3C powstały z cieczy o składzie chemicznym 4,3%C w stałej temperaturze 1148ºC; perlit jest to mieszanina eutektoidalna (powstaje z fazy stałej) ferrytu i cementytu powstaje z austenitu o zawartości 0,77% w stałej temperaturze 727 ºC.