Przedszkole bydgoszcz

Przedszkole koniecznym etapem edukacji dziecka

Środowisko rodzinne jest tym pierwszym środowiskiem, który ma wpływ wychowawczy na dziecko, natomiast przedszkole jest tym drugim ważnym dla dziecka środowiskiem wychowawczym.

Dlaczego dziecko musi chodzić do przedszkola?

Przedszkole bydgoszczAby dziecko mogło pójść do szkoły najpierw musi ukończyć przedszkole. Jest to konieczne aby dziecko nabyło stosowne umiejętności, które przydadzą mu się w szkole. Dzieci, które uczęszczają systematycznie do przedszkola bydgoszcz mają lepsze stosunki z innymi dziećmi. Ich proces socjalizacji (czyli nabywania wzorów zachowań obowiązujących w danej zbiorowości) przebiega w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi normami. Dzieci, które chodzą systematycznie do placówki przedszkolnej mają większe szanse na sukces w szkole i są lepiej przygotowane. Podobnie jak w przypadku uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej czy gimnazjum jest to konieczne i nie ma opcji aby dziecko nie odbyło tego obowiązku. Jednym taki samym zadaniem zarówno rodziców jak i przedszkola jest to, że muszą wspólnie przygotować dziecko do stawiania czoła postawionym przed nim zadań w szkole. Jest zadanie priorytetowe dla obydwu stron. Rodzice bezapelacyjnie wspierać dziecko w osiągnięciu gotowości pozwalającej mu pójść do szkoły ale także w kwestii twórczej oraz pozytywnej nauce w pierwszej klasie dbając o wiele potrzebnych do poprawnej egzystencji aspektów życia w społeczeństwie. Przedszkola dzielimy na dwa typy. Są to przedszkola publiczne czyli ogólnodostępne i bezpłatne oraz przedszkola prywatne, gdzie są zazwyczaj pobierane opłaty za pobyt dziecka. W przypadku przedszkoli publicznych opłaty nie mogą być pobierane za pobyt i naukę dziecka jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobierać je za spożywane przez dziecko posiłki.

W przypadku przedszkola publicznego wysokość opłat za świadczenia udzielane za przedszkole ustala rada gminy.