Poprawna praca układu hydraulicznego

 

Hydraulika zajmuje się głównie opracowaniem i wykorzystaniem układów hydraulicznych, które są zespołem wzajemnie połączonych części i zadaniem ich jest przekazanie energii lub sterowanie za pomocą cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem w układach zamkniętych. Funkcjonowanie układu hydraulicznego polega na wymuszonym i sterowanym przepływem cieczy, która wykonuje pracę.

Obowiązkowe elementy układów hydraulicznych

zawory hydrauliczneRozróżnia się trzy podstawowe grupy zaworów hydraulicznych. Każdy z nich jest odpowiedzialny za inne funkcje. Główne grupy elementów hydraulicznych, to zawory hydrauliczne sterujące kierunkiem przepływu, zawory sterujące ciśnieniem, oraz zawory sterujące natężeniem przepływu. Zawory hydrauliczne występują w każdym układzie hydraulicznym. Obowiązkowo każdy układ należy wyposażyć w zawór przelewowy (bezpieczeństwa) oraz zawór zwrotny do zabezpieczenia pompy hydraulicznej. Reszta elementów zapewnia kontrolę i regulację parametrów oraz charakteru przepływu, a także sterowanie kierunkiem przepływu i ruchem odbiorników. Rozdzielacze hydrauliczne ustalają kierunek przepływu cieczy roboczej w gałęzi układu hydraulicznego, co tworzy z nich swego rodzaju sterowniki, które odpowiadają za sterowanie pracą urządzeń i maszyn hydraulicznych. Wśród zaworów sterujących natężeniem przepływu jednymi z najczęściej wykorzystywanych są zawory dławiące i dławiąco-sterujące. Zmieniają one przekrój przepływu cieczy, co pozwala na manipulowanie szybkością pracy odbiorników oleju hydraulicznego. Zawory przełączające pozwalają przełączać kierunek przepływu między dwoma obwodami hydraulicznymi.

Podsumowując, zawory hydrauliczne, które występują w układach hydraulicznych, mają różne zastosowanie w zależności od ich rodzaju i budowy. Zawór hydrauliczny ma wszechstronne zastosowanie i sprawdzi się znakomicie nie tylko w instalacjach przesyłających wodę, ale też w systemach grzewczych, chłodniczych czy przemysłowych. Cechą charakterystyczną zaworu jest trwałość. W efekcie tego zawór jest odporny nie tylko na korozję, ale również na działanie wody o bardzo wysokiej temperaturze.

Źródło: k-h.pl