rehabilitacja w Krakowie

Na czym polega rehabilitacja na przykładzie Krakowa?

Fizjoterapia ogólnie rzecz ujmując zajmuje się przywracaniem maksymalnej sprawności biologicznej, psychologicznej a także społecznej osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawność to pojęcie używane w stosunku do osób cechujących się całkowitym brakiem lub też częściowym ograniczeniem zdolności do wykonywania normalnych w naszym społeczeństwie czynności. Może ona dotyczyć zarówno dysfunkcji umysłowych, jak i fizycznych.

Rodzaje niepełnosprawności a skuteczność rehabilitacji

rehabilitacja w KrakowieWyróżniamy niepełnosprawność znaczną, umiarkowaną oraz lekką a podzielić możemy ją na okresową, czyli przemijającą oraz trwałą. Znaczna niepełnosprawność dotyczy uszkodzenia bądź też upośledzenia, które uniemożliwia samodzielne poruszanie się, komunikowanie się z otoczeniem, samoobsługę oraz pełnienie określonych ról społecznych. Osoba, u której zdiagnozowano znaczny stopień niepełnosprawności jest w pełni zależna od innych osób, nie jest w stanie więc pracować oraz samodzielnie się utrzymywać. Natomiast w przypadku osób z umiarkowaną niepełnosprawnością istnieje możliwość podjęcia pracy w specjalistycznym ośrodku przystosowanym w pełni do jej dysfunkcji oraz kluczowych potrzeb. Zazwyczaj jednak taka osoba potrzebuje pomocy innych ludzi, związanej z pełnieniem ról społecznych lub też z czynnościami samoobsługi. Ostatni rodzaj, czyli niepełnosprawność lekka dotyczy wszystkich osób z uszkodzeniami, które nie stanowią przeszkody w podjęciu zatrudnienia a także prowadzeniu samodzielnego życia w społeczeństwie.

W kwestii rehabilitacji osób niepełnosprawnych warto zaznaczyć, iż jej nadrzędnym celem jest oczywiście osiągnięcie maksymalnej zdolności do samoobsługi (niezależności wobec innych osób) oraz najlepszego stanu zdrowia. Medyczna rehabilitacja w Krakowie skupia się głównie na wszelkiego rodzaju działaniach leczniczych oraz psychologicznych (współpraca z fizjoterapeutami, lekarzami-specjalistami oraz psychologami), natomiast inne instytucje stosują u pacjentów pozostałe odmiany, takie jak rehabilitację społeczną oraz zawodową – obie mają na celu zwiększenie samooceny, motywacji i chęci do zmian w psychice osoby niepełnosprawnej a także skupiają się na ogólnym rozwoju poprze liczne działania edukacyjne i szkoleniowe.