spektrometr przenośny

Metody krystalograficzne i spektrometr przenośny

W krystalografii używa się różnych metod analitycznych do określania budowy kryształów, struktur sieci krystalicznych oraz wielu innych parametrów. Najczęściej stosowanymi metodami analitycznymi jest rentgenografia strukturalna.

Spektrometr przenośny jako nowość

spektrometr przenośny

Czym ona jest? Jest to dyfraktometria rentgenowska, a także różne rodzaje spektroskopii, między innymi spektroskopia ramanowska oraz techniki radiometryczne. Metody rentgenograficzne wykorzystujące dyfraktometry typu SAXS i podobne, ale zawierające inne detektory WAXS, pozwalają na zbieranie informacji z powierzchni badanej próbki. Przypominają w tym techniki spektroskopowe, w których używa się spektrometru alfa i spektrometru Ramana. Musimy pamiętać o tym, że nowością jest spektrometr przenośny, ułatwiający pracę w terenie. Krystalografia rentgenowska zajmuje się wieloma aspektami budowy kryształów, a jedną z metod używanych przy analizie próbek jest rentgenowska analiza fazowa, która umożliwia identyfikację faz krystalicznych, rozróżnianie faz składowych próbek oraz wiele innych właściwości kryształów. Do analiz kryształów metodami krystalograficznymi konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. Do spektrofotometrii ramanowskiej niezbędny jest spektrometr ramana, który umożliwia analizę tak zwanego widma ramanowskiego, na które składa się widmo złożone z pasm Rayleigha, pasm stokesowskich oraz antystokesowskich. Spektrometr alfa to w obecnych czasach dość rzadko spotykany sprzęt, ponieważ spektrometria alfa jest obecnie rzadko używana, ze względu na to, że znamy wiele innych metod, które są wydajniejsze, łatwiejsze i mniej kosztowne. Obecnie najpopularniejszą metodą jest spektrometria Ramana.

Nie należy zapominać o tym, że każda z wyżej wymienionych metod będzie miała inne zastosowanie. Ważne przy jej wyborze będzie sprecyzowanie co badamy i jakie wyniki chcielibyśmy uzyskać.