Jak rozliczać kierowców?

Polska jest jednym z liderów drogowego transportu towarów w Europie i posiada drugą co do liczebności flotę pojazdów. Polscy kierowcy rozwożą towary po całej Europie, a ciężarówki na polskich rejestracjach są obecne na wszystkich drogach. Podlegają oni drobiazgowej kontroli, które dotyczą głównie czasu ich pracy i odpoczynku, prędkości przejazdowych i innych danych trakcyjnych pojazdu.

Diety na podróże zawodowe

rozliczenie diet kierowcyKierowcy wykonujący podróże służbowe poza miejscem zamieszkania są uprawnieni do otrzymywania diet na pokrycie kosztów utrzymania, wyżywienia. Wysokość tych diet jest zróżnicowana i zależy głównie od czasu podróżowania i czasu przebywania poza miejscem zamieszkania lub wyjazdu. W przypadku przedsiębiorstw spedycyjnych posiadających liczną flotę pojazdów i co się z tym naturalnie wiąże, również kierowców, obliczenie diet w różnych stawkach dla wszystkich kierowców może być co najmniej kłopotliwe. Powszechną praktyką jest aby rozliczenie diet kierowcy było dokonane przez firmę zewnętrzną, kancelarię rachunkową lub księgową. Pozwala to firmie skupić się na logistyce i delegować rachunki na podmiot zewnętrzny. Rozwiązanie takie jest bardzo wygodne dla transportowców i zaoszczędza wiele roboczogodzin kadrze biurowej, a jednocześnie zapewnia pracę wielu firmom rozrachunkowym. Rozliczanie diet kierowcy przez jednostki zewnętrzne stało się już niemal normą, zwłaszcza że wiele firm rozliczających wyspecjalizowało się w kompleksowym rozliczaniu firm spedycyjnych, wliczając w to całościowe rozliczanie tachografów i organizację wszystkiej wymaganej dokumentacji do podróży.

Symbioza przedsiębiorstw spedycyjnych i firm rozrachunkowych przynosi obydwu podmiotom zyski i korzyści. Jest to bardzo dobrym przykładem, jak rynek może szybko wypełnić lukę dotyczącą konkretnej usługi, bez ingerencji aparatu państwowego.