Biegły grafolog

Grafologia w kryminalistyce i psychologii

Analiza grafologiczna może służyć zarówno jako ekspertyza kryminalistyczna, jak i ekspertyza psychologiczna. Grafolog bada charakter i cechy pisma pod kątem takich aspektów jak kształt liter, ich wielkość, kąt pochylenia, zmiany zależne od umiejscowienia litery w słowie, grubość linii, stopień cieniowania, charakterystyczne ozdobniki tekstu.

Jak wygląda wykorzystanie grafologii w kryminalistyce i psychologii?

Biegły grafologJest to możliwe, ponieważ charakter pisma wykształca się i zmienia z biegiem lat w sposób naturalny, a jego sztuczna zmiana na zupełnie inny jest bardzo trudna lub właściwie niemożliwa. Charakter pisma jest dla człowieka niemal tak unikalny jak jego kod genetyczny lub linie papilarne. Jego podrobienie wymaga eksperta i ogromnej uwagi poświęcanej szczegółom. Każdy człowiek ma swoje tempo pisania, odstępy między słowami i poszczególnymi literami, charakterystyczne skróty i ulubione słowa. Sprawia to, że tylko z pozoru dwie osoby mogą pisać w podobny sposób, ale różnić je będą detale, gołym okiem widoczne dla specjalisty jakim jest biegły grafolog. Grafologia pomaga w ustaleniu autentyczności dokumentów, aktów notarialnych , podpisów i listów. Ma to ogromne znaczenie w sprawach majątkowych lub gdy zachodzi podejrzenie fałszerstwa ważnych dokumentów.
Zmiany w charakterze pisma mogą wynikać z wieku, praktyki w pisaniu, rodzaju materiałów używanych do pisania, stanu zdrowia, zdenerwowania i wielu innych naturalnych przyczyn. Wyróżnia się także zmiany nienaturalne, występujące, kiedy ktoś świadomie upodabnia swoje pismo do pisma innej osoby.

Grafologia jako dziedzina psychologii wykorzystuje badanie pisma do ocenienia konkretnych cech charakteru. Używana jest w kryminalistyce, psychologii sądowej, w gabinetach doradczych (doradztwa terapeutycznego, zawodowego i personalnego) i terapeutycznych, w poradniach a nawet w czasie selekcji zawodowej kandydatów do pracy.