Bezwykopowa budowa rurociągu poprzez przewiert

Wszystkie dziedziny gospodarki kładą bardzo wysoki nacisk na wprowadzanie nowych technologii. Ma to ogromne znaczenie dla ułatwienia procesów wykonawczych, ich polepszenia, zmniejszenia czasu pracy oraz poprawienia rachunku ekonomicznego. Znakomitym przykładem jest zastosowanie przewiertów sterowanych podczas prac inżynieryjnych i budowlanych.

Bezinwazyjne metody układania linii przesyłowych

przewiertyNajczęściej stosowaną technologią do budowy grawitacyjnych, ciśnieniowych oraz podziemnych linii energetycznych czy telekomunikacyjnych są przewierty sterowane. W fachowej nomenklaturze są one określane również jako horyzontalne poziome lub hdd. Jest to metoda oparta na elementach technologicznych stosowanych w górnictwie naftowym wspartych radiolokacją magnetyczną i elektromagnetyczną. Istota przewiertów horyzontalnych polega na wykonywaniu bardzo precyzyjnych wierceń o różnych średnicach i wprowadzaniu do nich rur lub okablowania. Technologia ta daje ogromne możliwości polegające przede wszystkim na oszczędności czasu pracy, zmniejszeniu kosztów oraz nie ingeruje brutalnie w środowisko naturalne. Podczas prac opartych na tradycyjnych wykopach dochodzi do zniszczenia infrastruktury naziemnej oraz terenów zielonych, które po ułożeniu linii przesyłowej należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przewiert jest metodą bezwykopową i bezinwazyjną nie generującą kosztów związanych z odbudową wspomnianej infrastruktury. Przebieg prac zamyka się w trzech etapach polegających na wykonaniu wiercenia pilotażowego, rozwiercania oraz wprowadzenia rur.

Dzięki przewiertom horyzontalnym można w szybki, ekonomiczny i precyzyjny sposób można zbudować dowolną linię przesyłową pod ciągami komunikacyjnymi, torami kolejowymi, czekam i wodnymi oraz innymi elementami infrastruktury. Metodę tą wykorzystuje się również do osuszania terenu, odgazowania podziemnych ośrodków lub ich odwadniania.