prawnik

Adwokat – niezbędne wymagania do wykonywania zawodu

Adwokat to osoba, która świadczy świadczy pomoc prawną zarówno osobą fizycznym jak i prawnym. Pomoc adwokata polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, reprezentowaniu osób fizycznych czy prawnych przed sądami, czy innymi organami, z którymi klienci nie są w stanie sobie poradzić. Wspomniane powyżej zadania wykonywać może również radca prawny, który może być alternatywą dla adwokata.

Wymagania by zostać adwokatem.

prawnikPrawnicy, w tym szczególnie adwokaci to osoby, które działają na podstawie ustawy prawo o adwokaturze, której niewątpliwie przydałaby się porządna nowelizacją, z racji zmieniających się standardów. Kandydaci na adwokatów muszą spełniać cały szereg wymagań. Wymagania te reguluje wspomniany powyżej akt prawny. Kandydaci na adwokatów muszą posiadać nieskazitelny charakter, a także ich dotychczasowe zachowanie powinno wskazywać, iż będą wykonywali zawód adwokata z należytą starannością. Dodatkowo zobligowani są do korzystania z pełni praw publicznych, oraz muszą posiadać zdolność do czynności prawnych. Pierwszym z tych wymagań to ukończenie studiów prawniczych, jednak jest jest to dopiero mały krok do tego, aby wykonywać zawód prawnika. Studia te można ukończyć w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i studiach zagranicznych, które honorowane są w Polsce. Kolejnym ważnym krokiem, jest przyjęcie do kancelarii adwokackiej na aplikację adwokacką, krok ten jest jednym z najważniejszych, ponieważ otwiera drzwi na wykonywanie zawodu prawnika. Następnym krokiem jest zdanie egzaminu adwokackiego, którego zdawalność z roku z na rok jest coraz mniejsza.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie adwokackim, można wykonywać zawód prawnika. Kancelaria adwokacka to miejsce, w którym adwokaci pracują na co dzień.

Więcej informacji: http://www.zawodowe.com/kategorie/prawo_i_administracja/adwokat/jak_zostac/